Menu  
   - Home
 - Aanmelden
 - Adverteren
 - De game
 - Leden Menu

 - Help
 - Voorwaarden

 - Over ons
 - Privacy
 - Privacy cashbackstore
 - Site stats
 - Vacatures
 - Contact

 - Webdesign

 

  Producten  
   Boxershorts
 Webwinkel
 Cashbackstore 6%
 Cashbackstore 5%
 Cashbackstore 4.5%
 Cashbackstore 4%
 Cashbackstore 3,5%
 Cashbackstore 3%
 Cashbackstore 2,5%
 Cashbackstore 2%
 Cashback Winkels
 

  Links  
   - Moderne Webwinkel
 - Klikmanie
 - Euro Manie
 - thuiswerkcentrum
 

  Advertentie  
 

 

 
 

gelddraakje.nl Algemene Voorwaarden

Door in te schrijven en het acief gebruiken van het gelddraakje.nl programma gaat u akkoord met alle voorwaarden en condities die in deze overeenkomst worden genoemd. gelddraakje.nl mag, op ieder moment, ervoor kiezen om dingen toe te voegen, te veranderen en/of te verwijderen (van gedeeltes) uit deze overeenkomst en worden veranderingen van kracht zonder vooraf de leden te hoeven informeren. Leden worden geïnformeerd over elke verandering van dit beleid via een email, verstuurd naar hun primaire contactemailadres dat is opgegeven tijdens het inschrijven bij gelddraakje.nl . Als een wijziging onacceptabel voor u is, bestaat er slechts de mogelijkheid om deze overeenkomst te beëindigen. Als u vervolgens blijft deelnemen aan het gelddraakje.nl programma nadat wij u op de hoogte hebben gesteld van de verandering in onze overeenkomst,  is deze nieuwe overeenkomst bindend.

gelddraakje.nl is geen MLM of een programma waar u rijk van wordt. Het lidmaatschap houdt geen enkele verplichte actie noch aankoop in

Verantwoordelijkheid van de Leden:
U moet minimaal 18 jaar zijn of ouder om te mogen deelnemen aan dit programma.
Ons programma is open gesteld Voor Nederlandse en Belgische mensen.

U gaat ermee akkoord dat u gebruik moet maken tijdens het inschrijven van uw eigen naam en email adres, het aannemen van een valse identiteit wordt gezien als fraude en kan leiden tot het de-activeren van het account. U mag niet meerdere keren inschrijven met verschillende emailadressen. Uw computer mag niet ook door een ander persoon gebruikt worden die ook een account heeft bij gelddraakje.nl .

Frauderen, valsspelen, smaad of een andere vorm van manipulatie in de richting van gelddraakje.nl is verboden. Wanneer dit wel het geval is wordt het desbetreffende lid uitgesloten van deelname, zullen zijn verdiensten komen te vervallen en zullen zijn/haar gegevens mogelijk worden doorgespeeld naar de autoriteiten en mogen wij boetes uitschrijven tussen de 100 en 1000 Euro per overtreding.

Tevens zullen wij een IP blokkade voor dat lid op onze site zetten zodat men geen toegang meer heeft tot de site.

U zult de combinatie van uw emailadres/wachtwoord gebruiken om toegang te krijgen tot uw account, het is jouw verantwoordelijkheid om deze informatie geheim te houden, u mag deze informatie veranderen door in uw account in te loggen en naar de link "Profiel" te gaan.

Verder dient u minimaal 1x in de 100 dagen in te loggen en te klikken op de site want anders zou u uit het systeem verwijderd kunnen worden.


Wij laten het niet toe dat leden hun account verkopen of weggeven.
Indien een lid zijn/haar account verkoopt aan derden zal het account definitief geblokkeerd worden op gelddraakje.nl

Als er zich een geval van fraude, systeemmisbruik of enige activiteit verondersteld als onbehoorlijk of illegaal door gelddraakje.nl wordt ontdekt, resulteert dit in verwijdering van het lid en eventueel gerechtelijke stappen zullen worden ondernomen. Iedere stap die leidt tot het verkrijgen van een bevestigingsmail om credits te ontvangen in uw account kan leiden tot uitsluiting.

U moet het email account behouden dat u gebruikte tijdens inschrijving bij gelddraakje.nl . U gaat er mee akkoord om email advertenties te ontvangen van gelddraakje.nl / Sanders Marketing ( Dus van dsverlichting nl, gamewinkeltje nl, lingerietje nl, productlijst com, informatiezoeker nl euromanie.nl thuiswerkcentrum.com klikmanie.nl ptr-money-machine.com) met een maximum van (10) per dag tenzij u zelf kiest voor meerdere E-mails door meer keywoorden aan te schakelen.
wij sturen naast de advertenties van gelddraakje en Sanders Marketing geen andere advertenties ( dus geen advertenties van derden ).
De bovenstaande gegevens worden regelmatig aangepast dus bezoek deze pagina vaker als u wilt weten welke links er actief zijn.

Als zich het feit voordoet dat uw emailaccount geblokkeerd is of afgesloten voor berichten van gelddraakje.nl , zal uw account worden verwijderd. Met name gebeurt dit bij emailaccounts die regelmatig vol zijn. Het sturen van SPAM naar ons resulteert automatisch in het verwijderen van het account en de aanspraak op de verdiensten tot en met de datum van verwijdering.

Auto-responses worden ook onmiddellijk inactief gezet.

De relatie tussen beide partijen:
Het lid en gelddraakje.nl zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze overeenkomst leidt tot wat voor partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiger of een verhouding werknemer/werkgever tussen jou en gelddraakje.nl dan ook. U moet begrijpen dat u niet de mogelijkheid hebt om aanbiedingen te doen of te accepteren of te vertegenwoordigen namens gelddraakje.nl  . U mag geen beloftes doen, niet op uw site of waar dan ook, dat iets uit dit onderdeel zal tegenspreken. U bent zelf verantwoordelijk voor het aangeven en betalen van wat voor belastingen dan ook over het geld dat u verdient met deelname aan dit programma.

Beperking van aansprakelijkheid:
gelddraakje.nl is niet aansprakelijk voor verloren gegane verdiensten, verloren gegane kansen of iedere andere directe of indirecte, speciale, veronderstelde, incidentele of consequente schade voortkomende uit of verband houdende met de overeenkomst van het gelddraakje.nl programma, ook al is gelddraakje.nl op de hoogte gebracht omtrent de mogelijkheid van eventuele schade. Derhalve, gelddraakje.nl beperkt de verantwoordelijkheid die ontstaat onder deze overeenkomst en zal nooit meer kunnen bedragen dan het bedrag aan totale beloningen die zijn betaald of betaalbaar zijn aan jou krachtens deze overeenkomst.

Betalingen / prijzen:
Dit programma betaald onder bepaalde voorwaarde uit in geld, ongeveer 75% van alle verdiensten worden omgezet in leuke prijzen voor de leden die klikken. Des te meer er geklikt wordt des te meer prijzen en waardevollere prijzen er uitgekeerd worden.

Elke klik waar u geld in het spel verdiend, is een kans op een prijs, de rest van de kliks zijn er om de prijzen uit te kunnen keren en om het spel mee te spelen.

Des te hoger je komt in het spel des te meer kans u maakt op prijzen en des te waardevoller de prijzen worden.

Spam:
U mag uw referral link niet promoten middels ongevraagde email (zgn. SPAMMING), newsgroep postings, of welke andere methode van massacommunicatie dan ook. Het niet nakomen hiervan leidt tot directe verwijdering van het lidmaatschap van gelddraakje.nl en kan leiden tot gerechtelijke stappen. gelddraakje.nl steunt ontegenzeggelijk de Anti-Spamming wetgeving. Spamming is een ernstig vergrijp. Ieder lid dat gepakt wordt met Spamming zal niet alleen zijn account direct verliezen, maar ook zijn verdiensten uit het verleden, heden en in de toekomst, maar zal ook verantwoordelijk gehouden worden voor Spamming. Ook zullen wij meewerken met de overheid en onderzoeken die voortkomen uit het Spamming incident. gelddraakje.nl kan uw gegevens overleggen aan uw ISP. Meerdere inschrijvingen zullen resulteren in het direct verwijderen van alle betrokken accounts. Meerdere keren aanmelden vanaf dezelfde computer wordt tevens gezien als fraude. gelddraakje.nl zal kosten in rekening brengen en de verdiensten terugvorderen voor de meerdere aanmeldingen.


© 2011 Sanders Marketing | Design by Sanders Webdesign | Hosted by Sanders Marketing